Parade

Påmelding til Haugaland Pride Parade 2020 åpner våren 2020.

Paraden vil gå fra Rådshusplassen til Indre Kai.

Det blir ikke mulig å bruke motoriserte kjøretøy i paraden på grunn av fysiske hindringer i Haraldsgata. Varesykkel, vogner til å trekke eller skyve for hånd osv. er lov, men må være smale nok til å passere mellom de ulike fysiske hindringene i Haraldsgata (f.eks. statuer, benker, blomsterkasser og skilt).

Paraden skal være en framvisning av mangfoldet på Haugalandet, og er åpen for alle som ønsker å delta. Privatpersonar kan bare møte opp og bli med i en gruppe de liker.

Vi ber om at deltagere i paraden og publikum tenker på miljøet under feiringen. Spesielt plastkonfetti er vanskelig for rydde-teamet vårt å få fjernet 100% og kan føre til uønsket forurensning.