Bli medlem!

Vil du bli medlem i Foreningen Haugaland Pride?

Ordinært medlemskap og støttemedlemskap i Foreningen Haugaland Pride er åpent for alle privatpersonar i Norge som har fylt 12 år og støtter Foreningen Haugaland Pride sitt formål. Barn under 12 år kan bli medlem med samtykke frå forelder eller verge. Organisasjonar, bedrifter og andre juridiske personar kan teikna organisasjonsmedlemskap.

Medlemsregisteret er fortroleg, og ikkje tilgjengeleg for andre enn styret. Foreningen Haugaland Pride sender ut all kommunikasjon til medlemmane per e-post når det er mogleg, inkludert faktura for medlemskontingent. All papirpost blir sendt i nøytral konvolutt frå anonym avsendar.

Medlemskontingenten for 2018 er:

  • Ordinært medlem over 30 år: kr. 200,-
  • Ordinært medlem yngre enn 30 år, student, lærling, arbeidsledig eller honnør: kr. 100,-
  • Støttemedlem: kr. 500,-
  • Organisasjonsmedlem: kr. 2000,-

Den enklaste måten å melda seg inn på, er med Vipps! Logg inn i appen, trykk “betal” og søk opp Haugaland Pride #529551. Der kan du velja medlemskategori og betala med ein gong.

Har du ikkje Vipps? Registrer deg i skjemaet under! Du får tilsendt faktura på e-post for medlemskontingenten så snart innmeldinga er registrert. Dette kan ta inntil to veker frå skjemaet er sendt inn, men går ofte mykje raskare. Medlemskapen er gyldig når fakturaen er betalt.

NB! Skjemaet under gjeld kun for privatpersonar. Dersom du representerer ei juridisk eining som ønskjer å bli organisasjonsmedlem, ta kontakt på post@haugalandpride.no for meir informasjon.

Skriv inn fornamnet ditt
Skriv inn mellomnamn dersom du har.
Marker fødselsdatoen din i kalenderen. Hugs å velja riktig år!
Skriv inn ei gyldig e-postadresse.
Skriv inn mobiltelefonnummer (kun tal)
Skriv inn gate- eller postboksadresse.
Skriv inn postnummer.
Skriv inn poststed.
Kryss av for riktig medlemskategori.
Ja, eg støttar Foreningen Haugaland Pride sitt formål.